Tělocvičná jednota Sokol Kamenice poskytuje v místní sokolovně prostory pro sportovní činnost a kulturní akce pro širokou veřejnost. Naše jednota byla v rámci České obce sokolské založena v roce 1920 a organizačně spadá pod Sokolskou župu plk.Švece. Po znovuobnovení činnosti jednoty v roce 2009 bylo započato s rekonstrukcí sokolovny, která byla v neprovozuschopném stavu. V dnešní době poskytuje sokolovna důstojné zázemí pro stolní tenis, fitness a různé kulturní akce.

Toto vše bychom nemohli zvládnout bez obětavosti našich členů a sympatizantů, podpory České obce sokolské, městyse Kamenice, kraje Vysočina a našich pravidelných i jednorázových sponzorů, mezi něž patří: PIVOVAR JEŽEK, PO AGRO XXL a.s., HAUSINHABUNG FRANKL, SWISS MED CLINIC s.r.o., CAVD s.r.o.

Stejně tak musíme poděkovat za podporu při pořádání různých akcí místním podnikatelům: POHOSTINSTVÍ HRDLIČKA, POHOSTINSTVÍ KRATOCHVÍL, ŘEZNICTVÍ KRATOCHVÍL, POTRAVINY U JANSÁKU, PEKÁRNA KAMENICE.

 

V neposlední řadě chceme poděkovat všem, kteří nám při rekonstrukci sokolovny nezištně pomáhali a pomáhají.
Nesmírně si vážíme podpory každého člověka, kterému není naše snažení lhostejné.