Sokolovnu využíváme převážně pro pro stolní tenis, je možné ji i využít pro různé pohybové hry s dětmi (k dispozici žíněnky, doskoková žíněnka, lavičky, žebřiny, švédská bedna, mobilní koš na basket, stoly na stolní tenis).

Naši členové využívají k dalším sportovním aktivitám i místní tělocvičnu (nohejbal, florbal, sálová kopaná). Většina z nás je i členy sportovního klubu SK Kamenice 1933, který se stará o fotbalový areál Na Lichých a kde je k dispozici kompletní fotbalové zázemí.