VŠESTRANNOST

V rámci odílu všestrannosti pořádáme nebo spolupořádáme:

- Sokolské šibřinky (únor)

- Běžkotoulky (únor-březen)

- Cyklotoulky (květen-září)

- Kamenická 15 (květen)

- Olympijský běh (červen)

- Nohejbalový turnaj (září)

- Noc sokoloven (září)

- Turnaj ve stolním tenise (prosinec)